Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2018   Wijziging Stcrt. 2017, 68248 Stcrt. 2017, 68248
01-02-2017    Wijziging Stcrt. 2016, 67759 Stcrt. 2016, 67759
01-01-2015   Wijziging Stcrt. 2014, 35743 Stcrt. 2014, 35743
  Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 29290 Stb. 2014, 271

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels voor de loonwaardebepaling in het kader van de Participatiewet ¹

1. Volgens de redactie dient aan de aanhef te worden toegevoegd: (Regeling loonkostensubsidie Participatiewet).

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 10d, vierde lid, en 10e van de Participatiewet en de artikelen 1, 3, en 4 van het Besluit loonkostensubsidie Participatiewet;

     Besluit:

 

 

ยง 1.  Hoogte vergoeding van werkgeverslasten

 

Art. 1.
De vergoeding van werkgeverslasten, bedoeld in artikel 10d, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet, bedraagt

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.