Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-10-2017   Wijziging Stcrt. 2017, 52905 Stcrt. 2017, 52905
01-06-2017   Nieuwe regeling Stcrt. 2017, 17689 Stcrt. 2017, 17689

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2017, 2017-0000044513, tot vaststelling van de uitzondering van de inlichtingenplicht

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, artikel 35, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
- basisregistratie personen: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen;
- college: het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
- polisadministratie: de polisadministratie, bedoeld in artikel 33 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
- SVB: de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Administratie
De basisregistratie personen en de polisadministratie zijn administraties als bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, artikel 35, eerste lid, van de Algemene nabestaandenwet, artikel 15, tweede lid, onderdeel a, van de Algemene Kinderbijslagwet, artikel 17, eerste lid, van de Participatiewet, artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 13, eerste lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

 

Art. 3. Inlichtingenplicht aan de SVB
-1. De inlichtingenplicht, bedoeld in artikel 49 van de Algemene Ouderdomswet, geldt niet ten aanzien van gegevens die in de basisregistratie personen zijn opgenomen ten aanzien van:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.