Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2020   Nieuwe regeling Stcrt. 2019, 65338 Stcrt. 2019, 65338

 

 

REGELING van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, 2019-0000162570, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020)

     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 10b, vierde lid, van de Participatiewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aantallen beschut werk
Het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen, bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet, wordt voor het jaar 2020 vastgesteld op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.