Geschiedenis van dit besluit:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-07-2017   Wijziging Stb. 2017, 270 Stb. 2017, 270
01-01-2015   Nieuwe regeling Stb. 2014, 349 Stb. 2014, 271

 

 

BESLUIT van 6 oktober 2014 tot het stellen van nadere regels ten aanzien van de verstrekking van loonkostensubsidie (Besluit loonkostensubsidie Participatiewet)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juni 2014, nr. 2014-0000080869;
     Gelet op de artikelen 10c, 10d en 10e van de Participatiewet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2014, nr. W12.14.0183/III);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2014, nr. 2014-0000112828;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1. Mogelijkheden tot arbeidsparticipatie bij loonkostensubsidie [RlP]
-1. Een persoon heeft mogelijkheden tot arbeidsparticipatie indien die persoon:
a. een taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;
b. over basale

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.