Geschiedenis van deze regeling:

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Bekendmaking regeling Bekendmaking inwerkingtreding
01-01-2015   Nieuwe regeling Stcrt. 2014, 36654 Stcrt. 2014, 36654

 

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157774, tot ¹ Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het buitenland 2015

1. Volgens de redactie dient na "tot" te worden ingevoegd: vaststeling van de.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
     Gelet op artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 4b, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990;

     Besluiten:

 

 

Art. 1.
Als volkenrechtelijke organisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999 en artikel 4b, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990 wordt aangewezen:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.