Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  AANWIJZING  ALS  WERKGEVER  EN  UITZONDERING  VERZEKERINGSPLICHT  WERKNEMERSVERZEKERINGEN
 
 

23 december 1986, Stcrt. 1986, 251
Inwerkingtreding: 1 januari 1987
(T.a.v. artt. 11:3 Wet WIA, 11 WAO, 12 ZW en 12 en 111 WW en 2, 3:2, 5:2b, 5a en 9 Bagad)

 

 

 

 
     De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492), artikel 12, tweede lid, van de Ziektewet (Stb. 1967, 473), de artikelen 12, tweede lid, en 111 van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566) en de artikelen 2, 3, tweede lid, 5, tweede lid, onderdeel b, en 9 van het Koninklijk besluit van 24 december 1986 (Stb. 1986, 655);
     Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;
     Handelende in overeenstemming met de Minister van FinanciŽn.

     Besluit:

 

 

Art. 1.
-1. Als werkgever ten aanzien van de hulp van een thuiswerker die doorgaans voor een opdrachtgever arbeid verricht, wordt aangewezen de opdrachtgever van die thuiswerker.
-2. Als werkgever wordt niet beschouwd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x