Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  MANTELZORGFORFAIT  WW  EN  WET  WIA
 
 

30 juni 2006, Stcrt. 2006, 130
Inwerkingtreding: 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 42a:4 WW en 15:7 Wet WIA)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2006, Directie SV/WV/2006/47395, tot aanwijzing van kalenderjaren die in aanmerking genomen zullen worden voor het mantelzorgforfait in de Werkloosheidswet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Regeling mantelzorgforfait WW en Wet WIA)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 42a, derde lid, van de Werkloosheidswet en 15, zevende lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Aanwijzing kalenderjaren WW en Wet WIA
-1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet worden niet reeds in aanmerking genomen kalenderjaren vanaf en met in begrip van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x