Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

SCHOLINGSREGELING  WW
 
 

25 augustus 2004, Stcrt. 2004, 163
Inwerkingtreding: 28 augustus 2004
(T.a.v. artt. 76 WW en 14:2 IOW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. 04/57292, houdende vaststelling van regels over de noodzakelijke opleiding of scholing, bedoeld in artikel 76 van de Werkloosheidswet (Scholingsregeling WW)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 76 van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Noodzakelijke opleiding of scholing
-1. Het recht op uitkering tijdens noodzakelijke opleiding of scholing als bedoeld in artikel 76 van de Werkloosheidswet blijft bestaan indien de opleiding of scholing bestaat uit het systematisch verwerven van kennis dan wel vaardigheden volgens een vooraf vastgesteld programma, waarbij de verworven kennis en vaardigheden worden getoetst.
-2. De opleiding of scholing is noodzakelijk indien aannemelijk is:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x