Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

VAKANTIEREGELING  WW  EN  IOW
 
 

4 december 2003, Stcrt. 2003, 242
Inwerkingtreding: 1 januari 2004
(T.a.v. artt. 19:5 WW en 6:6 IOW)

 

 

 

 
REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2003, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/2003/90418A, houdende vaststelling van het begrip vakantie en de perioden van vakantie met behoud van recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet (Vakantieregeling WW)

1. Redactie: ingevolge artikel VII, onderdeel E, van de Aanpassingsregeling IOW (Stcrt. 2009, 18184) is de Vakantieregeling WW voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Vakantieregeling WW en IOW.

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op artikel 19, vijfde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Begripsbepalingen
-1. Van vakantie genieten als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel j, van de Werkloosheidswet en artikel 6, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen is sprake gedurende de periode waarover de werknemer of de uitkeringsgerechtigde:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x