Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  INZAKE  BELEID  OPLEIDING  EN  SCHOLING  WW
 
 
12 november 1998, Stcrt. 1998, 228
Inwerkingtreding: 1 januari 1999
(T.a.v. art. 76:1 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 76, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van artikel 76 WW een beleid als weergegeven in de bijlage van dit besluit.

 

Art. 2.
De besluiten van de bedrijfsverenigingen ter zake van opleidingen en scholingen WW, die sinds 1 maart 1997 gelden als besluiten van het Lisv, worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 1998, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij werd geplaatst.

 

Art. 4.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit inzake beleid opleiding en scholing WW.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlage worden gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Amsterdam, 12 november 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

I. Algemeen kader


     Artikel 76 WW maakt het mogelijk de werkloze werknemer die deelneemt of gaat deelnemen aan een opleiding of scholing, in de gelegenheid te stellen deze opleiding of scholing te volgen met behoud van het recht op WW-uitkering. Dit artikel kan worden toegepast wanneer is voldaan aan een aantal objectieve eisen die aan de aard, omvang en duur van de opleiding worden gesteld (de zogenaamde objecttoets) en wanneer de opleiding of scholing noodzakelijk is te achten voor de betreffende werknemer (de zogenaamde subjecttoets).


Objecttoets

     De objecttoetsing geschiedt aan de hand van de criteria, neergelegd in het Besluit van 21 december 1990 (Stcrt. 1990, 252) [Besluit van 20 december 1990, Stcrt. 1990, 252, red.], zoals laatstelijk gewijzigd bij

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x