Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  BETALING  ZONDER  MACHTIGING  AAN  HET  COLLEGE  VOOR  ZORGVERZEKERINGEN
 
 

13 december 2005, Stcrt. 2005, 246
Inwerkingtreding: 29 december 2005
(T.a.v. artt. 40 ZW, 71 Wet WIA, 54 WAO, 57 WAZ, 2:55 en 3:47 Wet Wajong, 39 WW, 30 IOW en 22 TW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 40 van de Ziektewet, 71 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 54 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 57 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 49 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 39 van de Werkloosheidswet en 22 van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Indien degene aan wie een uitkering in de zin van de ZW, Wet WIA, WAO, WAZ, Wet Wajong, IOW, WW of TW is toegekend een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, maakt

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x