Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  MAXIMUM  VERGOEDING  OVERHEIDSWERKGEVERS

Vervallen
m.i.v. 29 juli 2005
(art. I, onderdeel B, Wet van 16 juli 2005, Stb. 2005, 382)

 
 

30 augustus 2004, Stcrt. 2004, 187
Inwerkingtreding: 1 oktober 2004
(T.a.v. art. 72a:4 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 72a, vierde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. De maximumvergoeding overheidswerkgever
De maximumvergoeding aan de overheidswerkgever voor inschakeling in het arbeidsproces van personen als bedoeld in artikel 72a bedraagt |3250,00 exclusief BTW.

1. Volgens de redactie dient na de zinsnede "artikel 72a" te worden ingevoegd: , vierde lid, van de Werkloosheidswet.

 

Art. 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking twee dagen na publicatie in de Staatscourant.

 

Art. 3. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximum vergoeding overheidswerkgevers.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 30 augustus 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[30 augustus 2004]

 

     Op verzoek van een overheidswerkgever kan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de taak om de inschakeling in de arbeid te bevorderen van een persoon als bedoeld in artikel 78a [van de WW, red.] die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb [van de WW, red.] overdragen aan die overheidswerkgever.
     Op grond van het vierde lid van artikel 72a van de WW betaalt het UWV een door hem nader te bepalen vergoeding aan de werkgever voor de op grond van dit artikel gedane uitgaven in verband met de inschakeling in het arbeidsproces.
     Op grond van het vierde lid van artikel 72a van de WW heeft het UWV de bevoegdheid om een maximumvergoeding vast te stellen.
     Met het onderhavige besluit van het UWV wordt de maximumvergoeding vastgesteld op |3250,- exclusief BTW.

 

Amsterdam, 30 augustus 2004.
J.M. Linthorst, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x