Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige
 
Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  NIET-BETAALDE  WERKZAAMHEDEN  WW-GERECHTIGDEN
 
 
19 augustus 1998, Stcrt. 1998, 161
Inwerkingtreding: 1 oktober 1998
(T.a.v. art. 20 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van niet-betaalde werkzaamheden door werknemers met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet een beleid als weergegeven in de bijlage van dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen van 18 augustus 1997 (Stcrt. 1997, 163), alsmede alle besluiten van de bedrijfsverenigingen die betrekking hebben op het verrichten van niet-betaalde werkzaamheden door werknemers met een WW-uitkering, worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1998.

 

Art. 4.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit niet-betaalde werkzaamheden WW-gerechtigden.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlage worden gepubliceerd in de Staatscourant.

 

Amsterdam, 19 augustus 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

I


     De werkloze werknemer is op grond van artikel 25 WW verplicht aan de uitvoeringsinstelling alle feiten en omstandigheden mee te delen, waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. De uitvoeringsinstelling toetst deze informatie aan het wettelijk kader.
     Voor het verrichten van niet-betaalde werkzaamheden betekent dit het volgende. De werkloze werknemer is verplicht bij de uitvoeringsinstelling melding te maken van door hem ondernomen niet-betaalde werkzaamheden voor zover deze niet-betaalde werkzaamheden van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. De werkloze werknemer is niet verplicht al zijn niet-betaalde activiteiten en bezigheden bij de uitvoeringsinstelling te melden, maar alleen voor zover deze van invloed kunnen zijn op het recht op uitkering. Niet-betaalde werkzaamheden die worden verricht op uren/dagdelen die voor de betrokken werknemer voorheen golden als vrije tijd, zijn van de meldingsplicht en toets niet uitgezonderd.
     Ook niet-betaalde werkzaamheden die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x