Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  OPHEFFING  PREMIEGROEPEN  SECTOR  CHEMISCHE  INDUSTRIE

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2, onderdeel H, IWfsv)

 
 

22 december 2003, Stcrt. 2004, 90
Inwerkingtreding: 1 januari 2005
(T.a.v. art. 85:1 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de sector Chemische Industrie worden de premiegroepen Chemische Industrie en Bedrijven die bitumineuze dakbedekkingsprodukten vervaardigen ingetrokken.

 

Art. 2.
Besluiten van de Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging op het terrein van het instellen van premiegroepen voor de sector Chemische Industrie worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 22 december 2003.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[22 december 2003]

 

     Op grond van de Werkloosheidswet is het mogelijk dat de wachtgeldpremie binnen een wachtgeldfonds voor verschillende groepen werkgevers kan verschillen. Op grond van deze bepaling zijn destijds door de toenmalige Nieuwe Industriële Bedrijfsvereniging voor de sector Chemische Industrie twee premiegroepen opgericht: de premiegroep Chemische Industrie en de premiegroep Bedrijven die bitumineuze dakbedekkingsprodukten vervaardigen.
     Het voormalige Landelijk instituut sociale verzekering (Lisv) heeft een procedure omtrent het oprichten van nieuwe premiegroepen vastgesteld. Bij brief van 17 december 1999, kenmerk I 99.56, zijn de voormalige uitvoeringsinstellingen omtrent deze procedure bericht.
     Eén van de uitgangspunten voor het instellen van premiegroepen is dat er voldoende financieel draagvlak bestaat. Een premiegroep moet één of enkele faillissementen en/of reorganisaties op kunnen vangen zonder dat het risico sterk stijgt. Daarbij wordt voor de verzekerde loonsom een ijklijn gehanteerd van ƒ50 miljoen (€|22 miljoen). De verzekerde loonsom voor de premiegroep Bedrijven die bitumineuze dakbedekkingsprodukten vervaardigen blijkt in de afgelopen jaren beneden de €|2 miljoen te zijn gedaald.
     De conclusie is dat niet meer voldaan wordt aan de voorwaarde dat er voldoende draagvlak aanwezig moet zijn voor de instelling van premiegroepen binnen de sector Chemische Industrie. Daarom worden de premiegroepen Algemene Industrie en Bedrijven die bitumineuze dakbedekkingsprodukten vervaardigen per 1 januari 2005 opgeheven. Het gevolg is dat vanaf die datum voor de sector Chemische Industrie één wachtgeldpremie geldt.

 

Amsterdam, 22 december 2003.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x