Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  OPHEFFING  PREMIEGROEPEN  SECTOR  VISSERIJ

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2, onderdeel H, IWfsv)

 
 

22 december 2003, Stcrt. 2004, 90
Inwerkingtreding: 1 januari 2005
(T.a.v. art. 85:1 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Voor de sector Visserij worden de premiegroepen Lid Sociaal Fonds Visserij en Niet-lid Sociaal Fonds Visserij ingetrokken.

 

Art. 2.
Besluiten van de Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij op het terrein van het instellen van premiegroepen voor de sector Visserij worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 22 december 2003.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[22 december 2003]

 

     Op grond van de Werkloosheidswet is het mogelijk dat de wachtgeldpremie binnen een wachtgeldfonds voor verschillende groepen werkgevers kan verschillen. Op grond van deze bepaling zijn destijds door de toenmalige Bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij voor de sector Visserij twee premiegroepen van werkgevers opgericht: de premiegroep Lid Sociaal Fonds Visserij en de premiegroep Niet-lid Sociaal Fonds Visserij.
     Nu het Sociaal Fonds Visserij opgeheven is, komt de grondslag voor de instelling van de bovengenoemde premiegroepen te vervallen. Daarom kunnen de premiegroepen Lid Sociaal Fonds Visserij en Niet-lid Sociaal Fonds Visserij opgeheven worden. Het gevolg is dat vanaf 1 januari 2005 voor de sector Visserij één wachtgeldpremie geldt.

 

Amsterdam, 22 december 2003.
A.G. Dümig, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x