Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  PREMIE  UITVOERINGSFONDS  VOOR  DE  OVERHEID  2002

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2, onderdeel H, IWfsv)

 
 

27 juni 2001, Stcrt. 2001, 128
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 97c:3 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie die ten gunste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid, bedoeld in artikel 97c, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt voor het jaar 2002 vastgesteld op 0,87% van het loon van de overheidswerknemer.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premie Uitvoeringsfonds voor de overheid 2002.

 

 

     Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[27 juni 2001]

 

     Met ingang van 1 januari 2001 is de Werkloosheidswet en de Ziektewet van toepassing op overheidswerknemers. De financiering van de Werkloosheidswet voor overheidspersoneel vindt plaats via eigenrisicodragerschap. Dit houdt in dat de uitkeringslasten op grond van de Werkloosheidswet voor rekening zijn van de voormalige individuele werkgevers van de betrokken WW-gerechtigden.
     De werkgever is in het algemeen verplicht het loon van zieke werknemers gedurende het eerste ziektejaar door te betalen. In een aantal gevallen treedt de Ziektewet als vangnetvoorziening op. Voor de vangnetvoorziening Ziektewet voor de overheid is een aparte financiering geregeld. De ZW-vangnetvoorziening voor de overheid wordt bekostigd door middel van een premie die de overheidswerkgevers aan het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) verschuldigd zijn. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] heeft als fondsbeheerder de wettelijke taak de premie die ten gunste komt van het Uitvoeringsfonds voor de overheid vast te stellen. Artikel 1 van dit besluit strekt hiertoe. De premie is voor 2002 vastgesteld op 0,87% van het loon van de overheidswerknemer. Dit besluit behoeft op grond van artikel 124, tweede lid, van de Werkloosheidswet goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 27 juni 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x