Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2002

 

BESLUIT  PREMIE  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  2002

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2003
(art. 3 van dit besluit)

 
 

21 november 2001, Stcrt. 2001, 230
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
Vervalt m.i.v. 1 januari 2003
(T.a.v. art. 86:2 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 86, tweede lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor het kalenderjaar 2002 voor de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 68 van de Ziektewet, wordt vastgesteld op 4,87%.
Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering als bedoeld in hoofdstuk III van de Werkloosheidswet is afgesloten, wordt een korting gegeven van 0,31%.

 

Art. 2.
In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 68 van de Ziektewet, voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, sector Reiniging en sector Grootwinkelbedrijf vastgesteld op 4,61%.
Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering als bedoeld in hoofdstuk III van de Werkloosheidswet is afgesloten, wordt een korting gegeven van 0,31%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premie vrijwillige verzekering 2002.

 

 

     Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 21 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[21 november 2001]

 

     De vrijwillige Ziektewetuitkeringen komen voor rekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De premies vrijwillige verzekering worden door het Landelijk instituut sociale verzekeringen [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] vastgesteld. De premie bedraagt een percentage van het dagloon volgens artikel 68, eerste lid, van de Ziektewet. Tot en met het jaar 2001 zijn de premies vastgesteld voor groepen van sectoren. Over het algemeen betreft dit relatief kleine groepen van verzekerden. Het gevolg hiervan was dat de premie jaarlijks veelal sterk fluctueerde. Om dit ongewenste effect te vermijden, is met ingang van het jaar 2002 besloten, met uitzondering van de in artikel 2 genoemde groep Alfahulpen, één premie vast te stellen.
     Indien naast een vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering Werkloosheidswet is afgesloten, dient een korting te worden gegeven. Immers in zowel de premie vrijwillige verzekering Ziektewet als in de premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet wordt rekening gehouden met lasten van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 

Amsterdam, 21 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x