Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2002

 

BESLUIT  PREMIE  VRIJWILLIGE  VERZEKERING
WERKLOOSHEIDSWET  2002

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2003
(art. 2 van dit besluit)

 
 

29 november 2001, Stcrt. 2001, 238
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
Vervalt m.i.v. 1 januari 2003
(T.a.v. art. 58:3 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 58, derde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor het kalenderjaar 2002 voor de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 58, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt vastgesteld op 4,63%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002 en vervalt met ingang van 1 januari 2003.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 29 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[29 november 2001]

 

     WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen [zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] stelt de premie voor de vrijwillige verzekering WW vast. De premie is gebaseerd op de vastgestelde WW-premiepercentages voor verplicht verzekerden. De WW-premie bestaat uit twee delen: wachtgeldpremie en AWf-premie. Verplicht verzekerden betalen over het dagloon wachtgeldpremie. De AWf-premie wordt geheven na aftrek van een franchise.
     Vrijwillig verzekerden betalen over het dagloon WW-premie. Omdat voor verplicht verzekerden bij de AWf-premie een franchise geldt, is de procentuele AWf-premie voor de vrijwillig verzekerden verlaagd.
     Tot en met het jaar 2001 is de premie voor de vrijwillige verzekering WW vastgesteld per sector. Over het algemeen betreft dit relatief kleine groepen van vrijwillig verzekerden WW. Op basis van een wetswijziging (Verzamelwet sociale verzekeringen 2001 [Verzamelwet SZW-wetten, red.], artikel III) wordt met ingang van het jaar 2002 één premie voor de vrijwillige verzekering WW vastgesteld.

 

Amsterdam, 29 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x