Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2003

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  WW  2003

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2004
(art. 2 van dit besluit)

 
 

2 december 2002, Stcrt. 2002, 239
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
Vervalt m.i.v. 1 januari 2004
(T.a.v. art. 58:3 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 58, derde lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor het kalenderjaar 2003 voor de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 58, derde lid, van de Werkloosheidswet, wordt vastgesteld op 4,33%.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003 en vervalt met ingang van 1 januari 2004.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WW 2003.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 2 december 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[2 december 2002]

 

     WW-uitkeringen aan vrijwillig verzekerden komen voor rekening van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds [AWf, red.]. UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] stelt de premie voor de WW-vrijwillige verzekering vast.
     De WW-premie voor verplicht verzekerden bestaat uit twee delen: wachtgeldpremie en AWf-premie. Verplicht verzekerden betalen over het dagloon wachtgeldpremie. De AWf-premie wordt geheven na aftrek van een franchise. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen streeft naar een situatie waarin de vrijwillig verzekerden gemiddeld evenveel WW-premie betalen als verplicht verzekerden. Vrijwillig verzekerden betalen over het gehele dagloon WW-premie. Omdat voor verplicht verzekerden bij de AWf-premie een franchise geldt, is de procentuele AWf-premie voor de vrijwillig verzekerden verlaagd. Indien de AWf-premie voor verplicht verzekerden of de vervangende wachtgeldpremie wijzigt, zal UWV een nieuwe premie voor vrijwillig verzekerden vaststellen.

 

Amsterdam, 2 december 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x