Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2006

 

BESLUIT  PREMIEVASTSTELLING  VRIJWILLIGE  VERZEKERING  ZW  2006

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2007
(art. 3 van dit besluit)

 
 

29 november 2005, Stcrt. 2005, 247
Inwerkingtreding: 1 januari 2006
Vervalt m.i.v. 1 januari 2007
(T.a.v. artt. 86:2 WW en 76:2 Wfsv)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 86, tweede lid, van de Werkloosheidswet en artikel 76, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet wordt vastgesteld op 7,57%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, wordt een korting gegeven van 0,38%.

 

Art. 2.
In afwijking van artikel 1 wordt de premie voor de vrijwillige verzekering op grond van de Ziektewet voor de groep Alfahulpen van de sector Detailhandel en ambachten, van de sector Reiniging en van de sector Grootwinkelbedrijf voor 2006 vastgesteld op 5,99%. Indien naast deze vrijwillige verzekering eveneens een vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet is afgesloten, wordt een korting gegeven van 0,38%.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering ZW 2006.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 29 november 2005.
Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

TOELICHTING
[29 november 2005]

 

     De vrijwillige Ziektewetuitkeringen komen voor rekening van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De premies vrijwillige verzekering Ziektewet worden door Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) vastgesteld. De premie bedraagt een percentage van het dagloon. De premie wordt in beginsel kostendekkend vastgesteld.
     Indien naast een vrijwillige verzekering Ziektewet eveneens een vrijwillige verzekering Werkloosheidswet is afgesloten, dient een korting te worden gegeven. Immers in zowel de premie vrijwillige verzekering Ziektewet als in de premie vrijwillige verzekering Werkloosheidswet wordt rekening gehouden met lasten van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

 

Voorzitter Raad van bestuur UWV,
J.M. Linthorst
.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x