Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  PROTOCOL  ZEER  MOEILIJK  PLAATSBAAR  2011
 
 

18 januari 2011, Stcrt. 2011, 1523
Inwer
kingtreding: 3 februari 2011
(T.a.v. WW, WAO, WAZ en Wet Wajong)

 

 

 

 
18 januari 2011

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hanteert bij het beoordelen van cliŽnten op het zeer moeilijk plaatsbaar zijn het protocol als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Het Besluit Beleidsregels Protocol Zeer moeilijk plaatsbaar wordt ingetrokken.

1. Volgens de redactie dient "Het Besluit Beleidsregels Protocol Zeer moeilijk plaatsbaar wordt ingetrokken" te worden vervangen door: De Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar worden ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels Protocol zeer moeilijk plaatsbaar 2011.

 

 

     Dit besluit wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant geplaatst.

 

Amsterdam, 18 januari 2011.
J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

TOELICHTING
[18 januari 2011]

 

     Voor de beoordeling van cliŽnten op het zeer moeilijk plaatsbaar (ZMP) zijn, heeft UWV in 2005 een protocol ontwikkeld. Dit protocol is onder andere als gevolg van verouderde terminologie aan actualisatie toe. In het protocol staan vanaf 2011 uitsluitend nog de criteria op grond waarvan UWV beoordeelt of een cliŽnt als zeer moeilijk plaatsbaar moet worden aangemerkt. In de handleiding bij het protocol is elk van de indicatoren nader uitgewerkt. Inhoudelijk is het protocol ten opzichte van de situatie 2005 niet veranderd en bevat dezelfde indicatoren. Er zijn drie sets van indicatoren die ingaan op: de direct toepasbare vaardigheden en kennis van de cliŽnt, de eventuele belemmeringen in de persoonlijke situatie en de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

     Onder zeer moeilijk plaatsbaar verstaat UWV dat voor een werkzoekende door een (re-integratie)bedrijf of werkgever evident meer inspanningen geleverd moet worden om hem (weer) aan het werk te krijgen of te houden. Dit in vergelijking tot andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie begeleiding in aanloop naar of tijdens het werk noodzakelijk is. De indicatie ZMP is dus bedoeld om de extra inspanningen en het eventuele financiŽle risico dat door bedrijven of de werkgever wordt gelopen te compenseren. Zo kan aan de werkzoekende die ZMP is toch die dienstverlening en dat maatwerk worden geboden dat nodig is om de werkzoekende te plaatsen in arbeid.

 

J.M. Linthorst,
voorzitter Raad van bestuur UWV
.

 

 

 

BIJLAGE

Protocol zeer moeilijk plaatsbaar 2011

 

1. De intentie van het Protocol ZMP


     Het Protocol zeer moeilijk plaatsbaar bevat een aantal indicatoren om te kunnen beoordelen of een werkzoekende zeer moeilijk plaatsbaar is. Onder zeer moeilijk plaatsbaar verstaan we dat voor een werkzoekende door een (re-integratie)bedrijf of werkgever evident meer inspanningen geleverd moet worden om hem (weer) aan het werk te krijgen of te houden in vergelijking tot andere werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt voor wie begeleiding in aanloop naar of

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x