Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 27 augustus 2004

 

BESLUIT  SCHOLINGSREGELS  EX  ARTIKEL  76  WW

Vervallen
m.i.v. 28 augustus 2004
(art. 5 SW)

 
 

20 december 1990, Stcrt. 1990, 252
Inwerkingtreding: 29 december 1990
(T.a.v. art. 76:1 en 76:2 WW)

 

 

 

 
     De Sociale Verzekeringsraad;
     Overwegende, dat het noodzakelijk is regels te stellen over het met behoud van het recht op uitkering gaan deelnemen aan een noodzakelijke opleiding of scholing;
     Gelet op artikel 76, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1986, 566);

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het recht op uitkering van de werknemer die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijke opleiding of scholing blijft bestaan totdat die opleiding of scholing is beindigd, indien:
a. de opleiding of scholing plaatsvindt volgens een door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening goedgekeurd programma;
b. het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in positieve zin adviseert over de opleiding of scholing; of
c. de opleiding of scholing naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen vergelijkbaar is met de onder a of b bedoelde opleidingen of scholingen.

1. Volgens de redactie dient "Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening" te worden vervangen door: Centrale organisatie werk en inkomen.

 

Art. 2.
In afwijking van artikel 1 blijft het recht op uitkering van de werknemer die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijke opleiding of scholing niet bestaan totdat die opleiding of scholing is beindigd, indien:
a. tijdens de opleiding of scholing recht bestaat op een voorziening in de derving van inkomen;
b. de opleiding of scholing de strekking heeft om na afloop daarvan werkzaamheden bij n bepaalde onderneming te gaan verrichten;
c. de opleiding of scholing langer duurt dan n jaar;
d. tijdens de opleiding of scholing sprake is van het verrichten van produktieve werkzaamheden.

 

Art. 2a. Vervallen.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant.

 

 

Zoetermeer, 20 december 1990.
De Sociale Verzekeringsraad,
W.J.P.M. Fase,
voorzitter,
M. Otten,
secretaris commissie werkloosheidsverzekeringen.

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x