Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGEL  TERUG-  EN  INVORDERING
 
 

31 maart 1999, Stcrt. 1999, 75
Inwerkingtreding: 1 juli 1999
(T.a.v. artt. 36 WW, 33 ZW, 57 WAO, 63 WAZ, 2:59 en 3:56 Wet Wajong en 20 TW)

 

1. Volgens de redactie dient deze beleidsregel terugwerkend tot en met 1 januari 2002 te worden aangepast aan de Wet SUWI.

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op de artikelen 36 van de Werkloosheidswet, 33 van de Ziektewet, 57 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 55 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en 20 van de Toeslagenwet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van terug- en invordering een beleid zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
De beleidsregel terug- en invordering van 22 april 1998 (Stcrt. 1998, 90) wordt ingetrokken.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1999.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel terug- en invordering.

 

 

     Dit besluit zal (met de bijlage) in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 31 maart 1999.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

1. Inleiding


     Met de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Wet BMT) werden onder andere de terugvorderingsbepalingen in de WW, ZW, WAO en TW ingrijpend gewijzigd. De WAZ en de Wajong bevatten gelijksoortige bepalingen.
     De hoofdlijnen van de nieuwe terugvorderingsbepalingen zijn de volgende:
Er bestaat voor het Lisv [Landelijk instituut sociale verzekeringen, zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] een verplichting tot terugvordering van de onverschuldigde betalingen, in plaats van - zoals voorheen - een bevoegdheid.
De terugvorderingsgronden (toedoen, redelijkerwijs duidelijk) zijn vervallen; dit impliceert dat in principe in alle gevallen wordt teruggevorderd.
De bijzondere termijnen voor terugvordering zijn vervallen.
De terugvorderingsbeslissing levert een executoriale titel op in de zin van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Bij gebreke van tijdige terugbetaling wordt het bedrag van

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x