Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BELEIDSREGELS  VOORSCHOT  BIJ  INKOMSTENVERREKENING  LANGDURIG  WERKLOZEN
 
 

28 juli 2009, Stcrt. 2009, 12434
Inwerkingtreding: 22 augustus 2009
(T.a.v. art. 31:1 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 31, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
b. WW: Werkloosheidswet;
c. langdurig werkloze: de werknemer, bedoeld in artikel 20, zesde lid, onderdeel b, van de WW.

 

Art. 2. Methodiek inkomstenverrekening langdurig werklozen
-1. De langdurig werkloze die recht heeft op een uitkering op grond van de WW en die op grond van artikel 20, zesde lid, van de WW in aanmerking komt voor inkomstenverrekening, ontvangt vanaf het moment waarop hij daarvoor in

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x