Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2005

 

BESLUIT  VASTSTELLING  WACHTGELDPREMIES  2002

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2006
(art. 2, onderdeel H, IWfsv)

 
 

21 november 2001, Stcrt. 2001, 231
Inwerkingtreding: 1 januari 2002
(T.a.v. art. 85:1 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;
     Gehoord de sectorraden;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2002 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2002.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 21 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

TOELICHTING
[21 november 2001]

 

     De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het Lisv [Landelijk instituut sociale verzekeringen, zie Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), red.] stelt beide soorten premies vast. Met het onderhavige besluit stelt het Lisv de wachtgeldpremies vast. Voorafgaand heeft het Lisv advies ingewonnen van de sectorraden (artikel 58, eerste lid, onderdeel b, Osv 1997).
     Per 1 januari 2001 is de financieringssystematiek van de wachtgeldfondsen gewijzigd. De nieuwe systematiek wordt beschreven in het Besluit van 7 november 2000 tot wijziging van het Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen in verband met wijziging van de premievaststellingssystematiek (Stb. 2000, 489) en de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2001 [zie ook Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002, red.]. Wachtgeldpremies kunnen voor verschillende categorieŽn van werkgevers verschillen. Voor tien wachtgeldfondsen wordt de wachtgeldpremie gesplitst in premiegroepen. De premies per premiegroep zijn afgeleid van de wachtgeldpremie.

 

Amsterdam, 21 november 2001.
J.F. Buurmeijer, voorzitter
.

 

 

 

BIJLAGE  1

Wachtgeldpremies 2002

 

Sector: premiepercentage

1. Agrarisch bedrijf: 2,20
2. Tabakverwerkende industrie: 0,25
3. Bouwbedrijf: 0,81
4. Baggerbedrijf: 0,00
5. Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie: 0,20
6. Timmerindustrie: 0,00
7. Meubel- en orgelbouwindustrie: 0,00
8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie: 0,00
9. Grafische industrie: 0,66
10. Metaalindustrie: 0,00
11. Elektrotechnische industrie: 0,50
12. Metaal- en technische bedrijfstakken: 0,00
13. Bakkerijen: 0,35
14. Suikerverwerkende industrie: 0,27
15. Slagersbedrijven: 0,51
16. Slagers overig: 0,78
17. Detailhandel: 1,10
18. Reiniging: 1,37
19. Grootwinkelbedrijf: 1,03
20. Havenbedrijven: 0,23
21. Havenclassificeerders: 0,00
22. Binnenscheepvaart: 0,45
23. Visserij: 0,00
24. Koopvaardij: 0,00
25. Vervoer KLM: 0,50
26. Vervoer NS: 0,00
27. Vervoer posterijen: 0,00
28. Taxi- en ambulancevervoer: 1,03
29. Openbaar vervoer: 0,00
30. Besloten busvervoer: 0,58
31. Overig personenvervoer te land en in de lucht: 0,80
32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht: 0,60
33. Horeca algemeen: 1,30
34. Horeca catering: 0,98
35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen: 0,50
38. Banken: 0,00
39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen: 0,22
40. Uitgeverij: 0,70
41. Groothandel I: 0,56
42. Groothandel II: 0,87
43. Zakelijke dienstverlening I: 0,24
44. Zakelijke dienstverlening II: 0,71
45. Zakelijke dienstverlening III: 0,76
46. Zuivelindustrie: 0,04
47. Textielindustrie: 0,00
48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie: 0,13
49. Chemische industrie: 0,52
50. Voedingsindustrie: 0,75
51. Algemene industrie: 0,16
52. Uitzendbedrijven: 7,22
53. Bewakingsondernemingen: 0,36
54. Culturele instellingen: 2,60
55. Overige takken van bedrijf en beroep: 0,95
56. Schildersbedrijf: 4,03
57. Stukadoorsbedrijf: 0,00
58. Dakdekkersbedrijf: 0,93
59. Mortelbedrijf: 0,00
60. Steenhouwersbedrijf: 0,00
61 t/m 67. Overheid: 0,00
68. Railbouw: 0,00
69. Telecommunicatie: 0,08

 

Premies per premiegroep 2002


Sector: premiepercentage

1. Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf
Gereduceerd: 0,25
Normaal: 9,50
9. Premiegroepen sector Grafische industrie
Grafische industrie exclusief fotografen: 0,64
Fotografen: 1,05
20. Premiegroepen sector Havenbedrijven
Vast personeel: 0,23
Los personeel: 1,45
22. Premiegroepen sector Binnenscheepvaart
Lid sfBi: 0,14
Geen lid sfBi: 0,72
23. Premiegroepen sector Visserij
Lid sfVi: 0,00
Geen lid sfVi: 0,00
49. Premiegroepen sector Chemische industrie
Chemische industrie: 0,52
Bedrijven die bitumineuze dakbedekkingsproducten vervaardigen: 6,48
51. Premiegroepen sector Algemene industrie
Algemene industrie: 0,16
Bedrijven die bitumineuze dakbedekkingsrollen vervaardigen: 0,16
52. Premiegroepen sector Uitzendbedrijven
Detachering: 3,33
Intermediaire diensten: 1,09
Uitzendbedrijven I A
- Kortingsklasse: 7,84
- Middenklasse: 8,10
- Opslagklasse 8,43
Uitzendbedrijven II A
- Kortingsklasse: 12,48
- Middenklasse: 13,70
- Opslagklasse: 14,92
Uitzendbedrijven I B + II B: 2,39
54. Culturele Instellingen
- Laag: 1,38
- Midden: 2,37
- Hoog: 3,36
56. Premiegroepen sector Schildersbedrijf
Winterseizoen: 0,00
Zomerseizoen: 6,29

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x