Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 31 december 2003

 

BESLUIT  VASTSTELLING  WACHTGELDPREMIES  2003

Vervallen
m.i.v. 1 januari 2004
(art. 2 Bvw04)

 
 

19 november 2002, Stcrt. 2002, 228
Inwerkingtreding: 1 januari 2003
(T.a.v. art. 85:1 WW)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, UWV;
     Gelet op artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
De premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen, bedoeld in artikel 85, eerste lid, van de Werkloosheidswet, worden voor het jaar 2003 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.Ļ

1. Bij Besluit van 2 december 2002, Stcrt. 2002, 238, heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderhavig besluit van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen goedgekeurd, red.

 

Art. 3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wachtgeldpremies 2003.

 

 

     Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

 

Amsterdam, 19 november 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur.

 

 

 

TOELICHTING
[19 november 2002]

 

     De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de wachtgeldfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, red.] stelt beide soorten premies vast. Met het onderhavige besluit stelt UWV de wachtgeldpremies vast.
     Per 1 januari 2001 is de financieringssystematiek van de wachtgeldfondsen gewijzigd. De nieuwe systematiek wordt beschreven in het Besluit van 7 november 2000 tot wijziging van het Besluit vaststelling premiepercentage wachtgeldfondsen in verband met wijziging van de premievaststellingssystematiek (Stb. 2000, 489) en de Regeling reservevorming wachtgeldfondsen 2002. Wachtgeldpremies kunnen voor verschillende categorieŽn van werkgevers verschillen. Voor zeven wachtgeldfondsen wordt de wachtgeldpremie gesplitst in premiegroepen. De premies per premiegroep zijn afgeleid van de wachtgeldpremie.
     Dit besluit behoeft op grond van artikel 116, eerste lid, van de Werkloosheidswet goedkeuring van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Amsterdam, 19 november 2002.
T.H.J. Joustra, voorzitter Raad van bestuur
.

 

 

 

BIJLAGE  1

 

 
Wachtgeldpremies 2003

xNr.xxxxx|r Sector Premie-
percentage
x1 Agrarisch bedrijf 2,50
x2 Tabakverwerkende industrie 0,16
x3 Bouwbedrijf 1,80
x4 Baggerbedrijf 0,00
x5 Hout- en emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie 0,68
x6 Timmerindustrie 0,00
x7 Meubel- en orgelbouwindustrie 0,50
x8 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie 0,00
x9 Grafische industrie 1,21
x10 Metaalindustrie 0,10
x11 Elektrotechnische industrie 1,65
x12 Metaal- en technische bedrijfstakken 0,78
x13 Bakkerijen 1,34
x14 Suikerverwerkende industrie 1,55
x15 Slagersbedrijven 1,55
x16 Slagers overig 1,20
x17 Detailhandel 1,33
x18 Reiniging 1,56
x19 Grootwinkelbedrijf 1,07
x20 Havenbedrijven 1,04
x21 Havenclassificeerders  0,00
x22 Binnenscheepvaart 0,75
x23 Visserij 1,57
x24 Koopvaardij 0,00
x25 Vervoer KLM 0,07
x26 Vervoer NS 0,20
x27 Vervoer posterijen 0,22
x28 Taxi- en ambulancevervoer 1,60
x29 Openbaar vervoer 0,00
x30 Besloten busvervoer 1,62
x31 Overig personenvervoer te land en in de lucht 0,70
x32 Overig goederenvervoer te land en in de lucht 0,90
x33 Horeca algemeen 1,50
x34 Horeca catering 0,97
x35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen 0,55
x38 Banken 0,30
x39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen 0,45
x40 Uitgeverij 1,64
x41 Groothandel I 1,08
x42 Groothandel II 1,33
x43 Zakelijke dienstverlening I 0,53
x44 Zakelijke dienstverlening II 1,67
x45 Zakelijke dienstverlening III 1,29
x46 Zuivelindustrie 0,16
x47 Textielindustrie 0,21
x48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie 0,68
x49 Chemische industrie 0,56
x50 Voedingsindustrie 1,04
x51 Algemene industrie 0,59
x52 Uitzendbedrijven 9,20
x53 Bewakingsondernemingen 1,09
x54 Culturele instellingen 1,30
x55 Overige takken van bedrijf en beroep 1,11
x56 Schildersbedrijf 4,50
x57 Stukadoorsbedrijf 1,00
x58 Dakdekkersbedrijf 1,24
x59 Mortelbedrijf 0,00
x60 Steenhouwersbedrijf 0,00
x61 t/m 67 Overheid 0,40
x68 Railbouw 0,47
x69 Telecommunicatie 1,39

 

 

Premies per premiegroep 2003

xSector

Premiepercentage

x1. Premiegroepen sector Agrarisch bedrijf
xxxGereduceerd x0,40
xxxNormaal 11,00
x9. Premiegroepen sector Grafische industrie
xxxGrafisch exclusief fotografen x1,14
xxxFotografen x2,53
x20. Premiegroepen sector Havenbedrijven

xxxVast personeel

x1,04
xxxLos personeel x2,24
x22. Premiegroepen sector Binnenscheepvaart
xxxLid sfBi x0,19
xxxGeen lid sfBi x1,11
x52. Premiegroepen sector Uitzendbedrijven
xxxDetachering x6,76

xxxIntermediaire diensten

x2,34
xxxUitzendbedrijven I A x
xxxKortingsklasse x8,79
xxxMiddenklasse x8,99
xxxOpslagklasse x9,25
xxxUitzendbedrijven II A x
xxxKortingsklasse 12,92
xxxMiddenklasse 13,73
xxxOpslagklasse 14,54
xxxUitzendbedrijven I B en II B x6,06

x54. Culturele instellingen

xxxLaag x0,05
xxxMidden x1,05
xxxHoog x2,05
x56. Premiegroepen sector Schildersbedrijf
xxxWinterseizoen x0,00
xxxZomerseizoen x7,03

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x