Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  VOORSCHOTVERSTREKKING  WW  1999
 
 

25 november 1998, Stcrt. 1998, 236
Inwerkingtreding: 1 februari 1999
(T.a.v. art. 31 WW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 31 van de Werkloosheidswet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van de betaling en terugvordering van voorschotten een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Dit besluit is van toepassing op voorschotbeslissingen die zijn afgegeven op of na de inwerkingtreding van dit besluit.

 

Art. 3.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1999.
Het Besluit voorschotverstrekking WW wordt per deze datum ingetrokken.

 

Art. 4.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorschotverstrekking WW 1999.

 

 

     Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 25 november 1998.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

     Op grond van artikel 31 van de Werkloosheidswet kan uitkering krachtens de Werkloosheidswet bij wege van voorschot verstrekt worden indien onzekerheid bestaat over het recht op of de hoogte van de uitkering of de hoogte van het te betalen bedrag aan uitkering of over het nakomen van een verplichting genoemd in de Werkloosheidswet. Ook wordt in artikel 31 van de Werkloosheidswet bepaald dat voorschotverstrekking plaatsvindt indien er onzekerheid bestaat omtrent het recht op onverminderde loondoorbetaling ingeval niet vaststaat dat de dienstbetrekking rechtsgeldig is geŽindigd of dat recht vaststaat doch de werkgever het loon niet voldoet. Geen voorschot wordt verstrekt over tijdvakken waarin het loon niet wordt doorbetaald in verband met een geschil tussen de werknemer en zijn werkgever over het bestaan van ziekte van de werknemer.
     De hiernavolgende procedure is van toepassing bij

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x