Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELS  VRIJWILLIGE  WERKLOOSHEIDSVERZEKERING  2007
 
 

29 maart 2007, Stcrt. 2007, 97
Inwerkingtreding: 25 mei 2007
(T.a.v. artt. 59 WW en 73:2 Wfsv)

 

 

 

 
29 maart 2007

     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 59 van de Werkloosheidswet en artikel 73, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  I

Begripsomschrijvingen

 

Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Werkloosheidswet;
b. vrijwillige verzekering: de vrijwillige verzekering op grond van hoofdstuk III van de wet;
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

 

 

HOOFDSTUK  II

Aanmelding

 

Art. 2.
Een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering geschiedt met gebruikmaking van een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

 

Art. 3.
Bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering van degene die is bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdeel b en c, van de wet wordt een verklaring overgelegd waaruit ten genoegen van het UWV blijkt welke nationaliteit betrokkene bezit, welke werkzaamheden betrokkene verricht en door welke organisatie betrokkene wordt uitgezonden.

 

 

HOOFDSTUK  III

Aanvang en einde vrijwillige verzekering

 

Art. 4.
Het UWV geeft van de op de aanvraag genomen

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x