Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Werkloosheidswet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

BESLUIT  LOONDAGEN  WERKLOOSHEIDSWET  EN  WET  WERK  EN  INKOMEN  NAAR  ARBEIDSVERMOGEN
 
 
13 september 1991, Stb. 1991, 483
Inwerkingtreding: 1 januari 1991
(T.a.v. artt. 17b:7 en 42a:9 WW en 15:12 Wet WIA)

 

 

 

 
BESLUIT van 13 september 1991, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet (Besluit gelijkstelling loondagen Werkloosheidswet)

1. Redactie: ingevolge artikel VI, onderdeel E, van het Besluit van 2 december 2005, Stb. 2005, 620, is de citeertitel van het onderhavige besluit vervangen door: Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 mei 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZ/SVW/2171;
     Gelet op op artikel 17b, zevende lid, Werkloosheidswet;
     De Raad van State gehoord (advies van 27 augustus 1991, nr. W.12.91.0263);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid nr. SZ/HSV/WR/SVW/91/4283;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

HOOFDSTUK  1

Bepaling en gelijkstelling loondagen vr 1 januari 2013

 

Art. 1.
-1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen worden dagen waarover de werknemer:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | WW | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x