Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 10 september 2002

 

BESLUIT  BOETE  ZW/WAO  WERKGEVERS  2002 ╣
 
 

22 mei 2002, Stcrt. 2002, 112
Inwerkingtreding: 19 juni 2002
(T.a.v. artt. 38:3 en 38a:8 ZW en 71a:3 en 71a:4 WAO)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op de artikelen 38, vierde lid en 38a, zesde lid, van de Ziektewet, en artikel 71a, derde en vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dit artikel luidde vˇˇr 1 april 2002;

     Besluit:

1. Met het Besluit van 23 augustus 2002, Stb. 2002, 456, is onderhavig besluit ge´ncorporeerd in het Boetebesluit socialezekerheidswetten. De toepassing van onderhavig besluit is daarmee komen te vervallen; in de loop van 2003 zal het worden ingetrokken. Zie ook het algemeen deel van de toelichting bij het Besluit afstemming boete werkgevers ZW, red.

 

 

Art. 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. ZW: de Ziektewet;
2. WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
3. re´ntegratieplan: het volledige re´ntegratieplan, bedoeld in het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997;
4. voorlopig re´ntegratieplan: het voorlopige re´ntegratieplan, bedoeld in het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997;
5. volledig re´ntegratieplan: het volledige re´ntegratieplan, bedoeld in het Besluit minimumeisen re´ntegratieplan 1997;
6. werkgever: de werkgever in de zin van de Ziektewet;
7. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 

Art. 2. Hersteldmelding en melding laatste werkdag indien er geen aanspraak bestaat op ziekengeld
-1. De verplichting, bedoeld in artikel 38, tweede en derde lid, ZW, is niet of niet behoorlijk nagekomen, indien:
a. de aangifte van de laatste werkdag of de hersteldmelding niet of niet tijdig is gedaan; of
b. de datum van de laatste werkdag of herstel onjuist is opgegeven.
-2. De hoogte van de boete, bedoeld in artikel 38, vierde lid, ZW, bedraagt:
a. Ç

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

ę Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x