Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

REGELING  VOORSCHOTVERSTREKKING  ZW
 
 

18 april 2000, Stcrt. 2000, 89
Inwerkingtreding: 11 mei 2000
(T.a.v. art. 47a:1 ZW)

 

 

 

 
     Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
     Gelet op artikel 47a, eerste en tweede lid, van de Ziektewet;

     Besluit:

 

 

Art. 1.
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voert ter zake van de betaling en terugvordering van voorschotten een beleid als weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

 

Art. 2.
Deze regeling is van toepassing op voorschotbeslissingen die zijn afgegeven op of na de inwerkingtreding van dit besluit.

 

Art. 3.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Het Besluit opschorting, schorsing en voorschotverstrekking ZW 1999 wordt per deze datum ingetrokken.

 

Art. 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorschotverstrekking ZW.

 

 

     Deze regeling zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

 

Amsterdam, 18 april 2000.
J.F. Buurmeijer, voorzitter.

 

 

 

BIJLAGE

 

Voorschotverstrekking


1. Op grond van artikel 47a van de Ziektewet kan ziekengeld als voorschot verstrekt worden indien onzekerheid bestaat over het recht op of de hoogte van ziekengeld of de hoogte van het te betalen bedrag aan ziekengeld.
     Géén voorschotverstrekking vindt plaats indien er onzekerheid bestaat omtrent het recht op loondoorbetaling als bedoeld in artikel 629 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Voorschotten kunnen verstrekt worden aan

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x