Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt naar laatste editie Staatsblad/Staatscourant

 

ZIEKENGELDREGLEMENT  2004
 
 

6 december 2004, Stcrt. 2004, 254
Inwerkingtreding: 2 januari 2005
(T.a.v. artt. 54 ZW en 3:16 Wazo)

 

 

 

 
     Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
     Gelet op artikel 54 van de Ziektewet en artikel 3:16 van de Wet arbeid en zorg;

     Besluit:

 

 

HOOFDSTUK  1

Inleidende bepalingen

 

Art. 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder:
a. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen;
b. werkgever: de werkgever in de zin van de Ziektewet en de werkgever in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
c. verzekerde: de werknemer in de zin van de Ziektewet en de werknemer en de gelijkgestelde in de zin van artikel 3:6 van de Wet arbeid en zorg;
d. Wazo-uitkering: uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg, als bedoeld in de artikelen 3:7, 3:8 en 3:9 van de Wet arbeid en zorg;
e. ongeschiktheid: de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als gevolg van ziekte, bedoeld in artikel 19 van de Ziektewet.

1. Volgens de redactie dient "zijn" te vervallen.

 

 

HOOFDSTUK  2

De uitbetaling van ziekengeld en Wazo-uitkering

 

Art. 2. De uitbetaling
-1. UWV betaalt het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de verzekerde. Indien de werkgever van de verzekerde eigenrisicodrager is in de zin van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, betaalt UWV het ziekengeld aan de werkgever.
-2. Indien dit door UWV met de werkgever is overeengekomen, betaalt UWV het ziekengeld en de Wazo-uitkering aan de werkgever van de verzekerde ter doorbetaling aan de verzekerde. Verzet de verzekerde zich tegen deze betalingswijze, dan wordt het ziekengeld en de Wazo-uitkering uitbetaald aan de verzekerde.

 

Art. 3. Terugbetaling door de werkgever
-1. Ingeval over een tijdvak ziekengeld of Wazo-uitkering aan de werkgever is betaald en, nadat is vastgesteld dat de werkgever

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x