Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Ziektewet
Nadere regelgeving
Bijgewerkt tot en met 8 maart 2007

 

BESLUIT  TOEPASSING  ZIEKTEWET  TEN  AANZIEN  VAN  PARTIEEL  LEERPLICHTIGE  WERKNEMERS

Vervallen
m.i.v. 9 maart 2007
(art. I, onderdeel r, Besluit van 17 februari 2007, Stb. 2007, 82)

 
 

12 december 1972, Stb. 1972, 750
Inwerkingtreding: 1 augustus 1971
(T.a.v. art. 87 ZW)

 

 

 

 
BESLUIT van 12 december 1972 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet (Besluit toepassing Ziektewet ten aanzien van partieel leerplichtige werknemers)

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 24 oktober 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 54806;
     Gelet op artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet;
     De Raad van State gehoord (advies van 8 november 1972, nr. 15);
     Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 30 november 1972, Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen, Directie Soc. Verz., Afd. W.V., nr. 55424;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan, onder goedkeuring van Onze Minister, bijzondere regelen stellen met betrekking tot de toepassing van de Ziektewet ten aanzien van werknemers die op grond van de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 partieel leerplichtig zijn.

 

Art. 2.
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 1971.

 

 

     Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

 

Soestdijk, 12 december 1972

 

JULIANA

 

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
Rietkerk

 

Uitgegeven de achttiende januari 1973
De Minister van Justitie,
Van Agt

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | Ziektewet | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x